ĐA chuẩn hóa NLNN

Tính cấp thiết(24-03-2014)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là chìa khóa để phát triển hội nhập. Kinh nghiệm của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới nổi trên thế giới cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ rõ, trong những điều kiện cần thiết để hội nhập và phát triển thì ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết, là phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Nhận thức rõ vấn đề này, ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” với mục tiêu chung là “ Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

Giáo dục nói chung và giáo dục đại học Việt Nam nói riêng cũng đang trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới.Có thể khẳng định việc đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trong các cơ sở đào tạo và trong trường đại học đang được coi là ưu tiên hàng đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đưa ra chỉ tiêu phấn đấu “5% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020” (Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Hoạt động theo mô hình đại học vùng, đa cấp, đa ngành, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và nâng cao trình độ của người học, để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam. Cùng với xu thế phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập, ĐHTN đã và đang chủ động phát triển công tác hợp tác quốc tế, hội nhập sâu hơn nữa với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Đại học ở trong nước và trên trường quốc tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đại học luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế; Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên khi ra trường có thể đáp ứng các nhu cầu của xã hội.  Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, ĐHTN xác định rõ việc nâng caovà chuẩn hóatrình độ ngoại ngữ tiếng Anhcho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạyvà sinh viênlà một yêu cầu khách quan, cấp bách củasự nghiệpgiáo dục đào tạo nói riêng vàcủa cả đất nước nói chung

Năm 2012 ĐHTN đã xây dựng Đềán “Dạy và học tiếng Anh trong Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015” trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Đâylà một trong các giải pháp đáp ứng yêu cầu khách quan và cấp bách về nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của cán bộ, viên chức, sinh viên và học viên của Đại học, là cơ sở thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tiến tới thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐTđến năm 2015 đạt 100% giảng viên lý thuyết có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; đến năm 2020 cả nước có 20.000 tiến sĩ.

Nghị quyết số 40-NV/BTV của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN ngày 21 tháng 5 năm 2013 đã yêu cầu triển khai công tác chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ, tin học cho cán bộ giảng dạy ĐHTN. Trong đó phải xác định chuẩn ngoại ngữ cho giảng viên chuyên ngữ và giảng viên không chuyên ngữ.    

Để tiếp tục phát triển và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộgiảng dạy và sinh viên trong toàn Đại học nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập và chỉ tiêu của Bộ GD&ĐTđề ra, đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế của Đại học, Đề án"Chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho Cán bộ giảng dạy và sinh viên của ĐHTN" giai đoạn 2013 - 2015 và2016 - 2020 là vô cùng cần thiết.

(Trích Đề án chuẩn hóa NLNN ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác