Khảo thí

Thông báo KL của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về thành lập TT Khảo thí NN Quốc gia(24-03-2014)

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về thành lập Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ Quốc gia.

Văn bản xin xem tại đây.

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác