Đánh giá NLNN

Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết các hoạt động Đề án NNQG2020 tại ĐHTN gia đoạn 2014-2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020(19-07-2017)

Chi tiết nội dung kết luận và phương hướng xem tại file đính kèm.

Kết luận Hội nghị sơ kết các hoạt động Đề án NNQG2020 tại ĐHTN gia đoạn 2014-2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác