Văn bản pháp quy

Thông báo "Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn tập và khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên"(02-08-2016)

Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Đại học Thái Nguyên đưa ra Thông báo số 1742/TB-ĐHTN, nội dung thông báo "Kết luận của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn tập và khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên"

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác