Đánh giá NLNN

Quyết định về việc Công nhận kết quả cho thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 25/12/2016 dành cho đối tượng là học viên SĐH, NCS của Đại học Thái Nguyên(09-01-2017)

Quyết định số 16/QĐ-ĐHTN về việc Công nhận kết quả cho 112 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho đối tượng là học viên SĐH, NCS của Đại học Thái Nguyên tổ chức ngày 25/12/2016 tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Xem Quyết định tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác