Văn bản pháp quy

Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ"(12-05-2016)

Ngày 11 tháng 5 năm 2016, Giám đốc ĐHTN đã ban hành "Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ" tại Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN. Nội dung Quy định về các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức, các dạng thức thi, lộ trình thực hiện, tổ chức thực hiện, quy trình tổ chức thi và các biểu mẫu đính kèm.

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác