Văn bản pháp quy

Quyết định số 3796/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định tổ chức ôn tập, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên"(10-09-2016)

Ngày 05 tháng 09 năm 2016, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3796/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định tổ chức ôn tập, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên"

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác