Văn bản pháp quy

Quyết định số 3580/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Mức thu lệ phí thi và ôn tập cấp chứng nhận tiếng Anh"(17-08-2016)

Ngày 15 tháng 8 năm 2016 Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3580/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Mức thu lệ phí thi và ôn tập cấp chứng nhận tiếng Anh". Mức thu lệ phí thi và ôn tập này được áp dụng trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác