Văn bản pháp quy

Quyết định số 2369/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định tạm thời việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên máy tính của Đại học Thái Nguyên"(09-11-2016)

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Giám đốc ĐHTN đã ban hành "Quy định tạm thời việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên máy tính của Đại học Thái Nguyên" tại Quyết định số 2369/QĐ-ĐHTN. Nội dung Quy định về các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức, các dạng thức thi, lộ trình thực hiện, tổ chức thực hiện, quy trình tổ chức thi và các biểu mẫu đính kèm.

Tải toàn bộ văn bản tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác