ĐA chuẩn hóa NLNN

Mục tiêu(24-03-2014)

Việc chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên trong ĐHTN nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy và sinh viên theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, tham khảo tài liệu nước ngoài, viết bài báo quốc tế, và tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và đào tạo trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thúc đẩy hội nhập quốc tế của ĐHTN.

1.      Mục tiêu chung

          Việc chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên trong ĐHTN nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy và sinh viên  theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, tham khảo tài liệu nước ngoài, viết bài báo quốc tế, và tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và đào tạo trình độ ngoại ngữ cho sinh viên thúc đẩy hội nhập quốc tế của ĐHTN.

2.      Mục tiêu cụ thể

Mụctiêu cụ thể về chuẩn năng lực ngoại ngữ cho giảng dạy và sinh viên ĐHTN giai đoạn 2013-2020 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, phụ lục 1) như sau:

* Đối với cán bộ giảng dạy

          Cán bộ giảng dạy chuyên ngữ (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác): Phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1).

          Cán bộ giảng dạy các chuyên ngành:

- Cán bộ giảng dạycó trình độ thạc sỹ: Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) hoặc tương đương; hoặc thông thạo một trong các ngoại ngữ khác được ĐHTN quy định.

- Cán bộ giảng dạycó trình độ Tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư: Đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 (B2) hoặc tương đương; hoặc thông thạo một trong các ngoại ngữ khác được ĐHTN quy định.

* Đối với sinh viên

-       Đối với sinh viên chuyên ngữ: Bậc đại học cần đạt trình độ ngoại ngữ bậc 5 (C1) hoặc tương đương; Bậc cao đẳng cần đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

Đối với sinh viên ngoại ngữ học các chương trình song ngữ, chuẩn ngoại ngữ thứ nhất là bậc 5 (C1) chuẩn ngoại ngữ thứ 2 là bậc 3 (B1).

-       Đối với sinh viên không chuyên ngữ: Bậc đại học cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) hoặc tương đương; Bậc cao đẳng cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương.

-       Đối với sinh viên không chuyên ngữ học các chương trình tiếng Anh tăng cường để có thể học 1 số môn bằng tiếng Anh cần có trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) hoặc tương đương

 (Trích Đề án chuẩn hóa NLNN ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác