Văn bản pháp quy

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về việc rà soát NL tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tại các địa phương(31-03-2014)

Tại cuộc họp ngày 27/01/2011 giữa ban quản lý Đề án NNQG2020 với 08 cơ sở giáo dục tham gia rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tại các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã yêu cầu Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực khảo thí.

Chi tiêt nội dung Kết luận tải về tại đây.

(VP DDANNQG2020 - ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác