Hội thảo KH

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông"(10-06-2014)

Hội thảo nhằm thống nhất nhận thức, định hướng phương thức và giải pháp xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong trường tiểu học, THCS và THPT nhằm triển khai thành công Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.

1.   Thời gian: (02 ngày) ngày 14&15 tháng 6 năm 2014.

2.   Địa điểm: Hội trường Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

3.   Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 và Đại học Thái Nguyên.

4.   Thành phần:

-         Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển.

-         Tham dự:

                   Lãnh đạo và chuyên viên Vụ GD Tiểu học                                 

Lãnh đạo và chuyên viên Vụ GD Trung học                               

Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính                   

Lãnh đạo và chuyên viên Cục Nhà giáo và CBQL cơ sở GD 

Lãnh đạo và chuyên viên Cục CSVC, THTH và ĐCTE  

Lãnh đạo và chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD 

Lãnh đạo Đại Học Thái Nguyên                                                      

Lãnh đạo Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội                              

Lãnh đạo ĐH Hà Nội                                                                      

Lãnh đạo và chuyên viên BQL Đề án NNQG 2020                    

Chuyên viên phụ trách ngoại ngữ của 63 Sở GDĐT                    

Chuyên gia Cengage                                                                          

Chuyên gia Educaton First                                                   

Báo Giáo dục Thời Đại                                                                     

Đài Tiếng nói Việt Nam                                                                  

Khách mời                                                                                          

                               Ban Tổ chức Hội thảo tập huấn

     5. Chương trình Hội thảo:

 

Thi gian

Nội dung

Chủ trì

Ngày 14.6.2014

Địa điểm: Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên

Buổi sáng

08h00 – 08h30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

08h30 – 08h45

Phát biểu chào mừng của Đại học Thái Nguyên

GS.TS Đặng Kim Vui – Giám đốc ĐH Thái Nguyên

08h45 – 09h00

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

09h00 – 09h30

Báo cáo của BQL Đề án NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT về chủ trương, mục tiêu, nội dung và hoạt động  xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy – học ngoại ngữ trong trường phổ thông

TS. Vũ Thị Tú Anh – Phó trưởng ban thường trực – BQL Đề án NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT

09h30– 09h 45

Báo cáo triển khai hoạt động  xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy – học ngoại ngữ trong trường phổ thông tỉnh Nghệ An

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An

09h45 – 10h00

Giải lao

 

10h15 – 10h30

Báo cáo của Khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên

Khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên

10h30 – 11h30

Báo cáo của chuyên gia nước ngoài

Đại diện tổ chức Cengage

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa

 

Buổi chiều

13h30 – 14h30

Báo cáo của chuyên gia nước ngoài

Đại diện tổ chức Education First

14h30 – 15h30

Thảo luận tại Hội trường

Chủ tọa Hội thảo

15h30 – 16h00

Giải lao

 

16h00 – 16h30

Thảo luận tại Hội trường (tiếp)

Chủ tọa Hội thảo

Ngày 15.6.2014

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Cơ quan ĐH Thái Nguyên

Buổi sáng

08h00 – 10h15

Chia tổ để thảo luận, xây dựng đề cương Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy học ngoại ngữ trong trường phổ thông của từng địa phương.

Ban Tổ chức

10h45 - 10h30

Giải lao

 

10h30 – 11h30

Đại diện các Tổ trình bày Đề cương và nội dung thu hoạch từ Hội thảo tập huấn.

Chủ tọa Hội thảo

11h30 – 11h45

Tổng kết và bế mạc

Đại diện BQL Đề án

11h45 – 13h30

Nghỉ trưa

 

Buổi chiều

13h30 – 16h30

Thăm một số cơ sở đào tạo của Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên

(Văn phòng ĐANNQG2020-ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác