Đánh giá NLNN

Kế hoạch đăng kí tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ tháng 9 của các đơn vị tạo nguồn(31-08-2016)

Kế hoạch đăng kí tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ tháng 9 của các đơn vị tạo nguồn đã được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt.

Xem chi tiết tại đây

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác