ĐA chuẩn hóa NLNN

Giải pháp thực hiện(24-03-2014)

Các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giảng dạy linh hoạt, nhấn mạnh vào các tình huống giao tiếp thực tế. Cắt giảm những nội dung mang tính học thuật ngôn ngữ cao hay quá thiên về nội dung ngôn ngữ xa rời hoặc ít xuất hiện trong thực tế cuộc sống. Thiết kế khung chương trình phù hợp với đặc thù của mỗi trường, tập trung vào các hoạt động phát triển kỹ năng, đảm bảo tính liên tục, có kế thừa và tái tạo kiến thức.

1.           Xây dựng kế hoạch, chương trình và phương pháp đào tạo bồi dưỡng

1.1.     Xây dựng chương trình đào tạo (đối với sinh viên)

Các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giảng dạy linh hoạt, nhấn mạnh vào các tình huống giao tiếp thực tế. Cắt giảm những nội dung mang tính học thuật ngôn ngữ cao hay quá thiên về nội dung ngôn ngữ xa rời hoặc ít xuất hiện trong thực tế cuộc sống. Thiết kế khung chương trình phù hợp với đặc thù của mỗi trường, tập trung vào các hoạt động phát triển kỹ năng, đảm bảo tính liên tục, có kế thừa và tái tạo kiến thức.

Quy định về số giờ giảng dạy, giáo trình giảng dạy do các trường xây dựng. Số giờ dạy xây dựng trên cơ sở thực tiễn từng trường và đáp ứng các bậc trong khung năng lực ngoại ngữ.

 Đối với các khóa sắp tốt nghiệp và đã học xong chương trình tiếng Anh, các trường cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm để giúp sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh theo quy định khi tốt nghiệp.

1.2.    Thời gian đào tạo

 Thời gian đào tạo bồi dưỡng để nâng một bậc năng lực ngoại ngữ tùy thuộc vào từng trình độ. Theo hướng dẫn của đề án NNQG2020, thời gian đào tạo bồi dưỡng cần thiết để nâng được một bậc năng lực ngoại ngữ cần 200 - 300 giờ học (chưa tính giờ tự học).  Thời gian cần học để đạt trình độ ngoại ngữ theo khung CEFR (tính từ khởi điểm A1) như sau: 

    - A2: 180 - 200 giờ

    - B1:  350 - 400 giờ

    - B2: 500 - 600 giờ

    - C1: 700 - 800 giờ

    - C2: 1000 - 1200 giờ

1.3.     Phương pháp đào tạo

 Sử dụng phương pháp tổng hợp (blended solution) trong việc dạy và học ngoại ngữ đã được Đề án NNQG 2020 giới thiệu. Tích cực sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm học ngoại ngữ đã được trang bị và phổ biến trên thị trường hiện nay như Dyness, Langmaster, EDO ....

2.           Tổ chức thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ

2.1.     Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên

Đại học Thái Nguyên sẽ thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc của Việt Nam và các kỳ thi tiếng Anh Quốc tế (IELTS, FCE, TOFEL-iBT) cho các đối tượng có nhu cầu. Giao cho Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ 2020 Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại Ngữ (CFORD) phối hợp tổ chức thực hiện.

Đối với công tác tuyển dụng cán bộ, chỉ chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, Cambridge ESOL, TOFEL, TOEIC. 

Việc quy đổi các trình độ ngoại ngữ tương đương theo quy định của quốc tế và của Đề án NNQG 2020  (Bảng quy đổi trong phần phụ lục).

 

2.2.     Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên

Giao cho các trường tổ chức khảo sát ngoại ngữ đầu vào, tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên với sự giám sát của ĐHTN.

Các trường có thể kết hợp với các tổ chức khảo thí quốc tế tại Việt Nam trong việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên.

Ban Đề án NN2020 ĐHTN tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác khảo thí, xây dựng bộ đề thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên.

 

3.      Giải pháp tài chính

Nguồn tài chính do các đơn vị tự cân đối, sử dụng và trích từ các nguồn thu ngoài ngân sách cho việc bồi dưỡng ngoại ngữ.  Khai thác từ các nguồn hỗ trợ khác như đề án NNQG- 2020, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài...phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ.

Đại học Thái Nguyên sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ hàng năm cho cán bộ giảng dạy. Hàng năm sẽ tổ chức một số lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ giảng dạy. Việc hỗ trợ tổ chức thi và mở lớp bồi dưỡng sẽ tùy thuộc vào nguồn kinh phí có thể khai thác được.

Đối với các trường thành viên: Hàng năm trích một phần từ nguồn thu ngoài ngân sách (LKĐTQT, Đào tạo tại chức, dự án...) để phục vụ cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ. Sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình dự án của nhà trường cho đào tạo bồi dưỡng năng lực cán bộ. Các trường tự cân đối nguồn tài chính cho các hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên, sinh viên của đơn vị mình.

4.           Nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của mỗi đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng và chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ

Cần quán triệt sâu rộng tới từng đơn vị, cá nhân để nhận thức rõ về tầm quan trọngcủa việc nâng cao năng lực ngoại ngữ. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể để triển khai công tác chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ.

Các đơn vị cần phổ biến và giao trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân. Xác định rõ vai trò tráchnhiệm của mỗi cá nhân trong việc tự học và nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình. Coi việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân là trách  nhiệm chính.

Cần tổ chức vận động, giao nhiệm vụ và đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá cán bộ viênchức hàng năm.

 

5.      Các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ giảng dạy

Đối với cán bộ giảng dạy ngoại ngữ không đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định sẽ không được tham gia đào tạo bồi dưỡng, làm giám khảo tại các hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức. Đến hết 2015, cán bộ giảng dạy chuyên ngữ không đạt trình độ C1 sẽ phải xem xét khi phân công giảng dạy.

Đối với cán bộ giảng dạy tích cực học ngoại ngữ, thi đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định sẽ được ưu tiên trong việc xét đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn hoặc bồi dưỡng ngoại ngữ trong hoặc ngoài nước.

Áp dụng bình xét thi đua hàng năm, xét nâng lương sớm, phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư trong việc thực hiện chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ đối với từng cán bộ giảng dạy, đặc biệt là cán bộ giảng dạy trẻ.

 

(Trích Đề án chuẩn hóa NLNN ĐHTN)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác