Văn bản pháp quy

Công văn số 1230/ĐHTN ngày 29/6/2017 V/v Điều chỉnh mức thu lệ phí đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên(11-07-2017)

Ngày 29/6/2017 Đại học Thái Nguyên đưa ra Công văn số 1230/ĐHTN ngày 29/6/2017 V/v Điều chỉnh mức thu lệ phí đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; kèm theo đó là Quyết định số 1270/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Ban hành mức thu lệ phí đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên

Công văn số 1230/ĐHTN

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác