Đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng giáo viên năm 2014(24-03-2014)

ắt đầu từ tháng 12/2013 các đơn vị được bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đối tượng sẽ sử dụng bộ đề thi tiếng Anh thống nhất trong cả nước do bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý từ các đề thi đề xuất của cơ sở.

Nội dung đang cập nhật

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác