Bồi dưỡng giáo viên

Chương trình bồi dưỡng giáo viên các cấp bậc do trường ĐH Ngoại Ngữ Quốc Gia HN xây dựng(25-03-2014)

Nằm trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, trường ĐH Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội đã xây dựng và phát triển khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên các bậc học. Chương trình đã được hoàn thành vào tháng tháng 9/2013

1. Khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo học chế tín chỉ cho ngành Cử nhân CĐ Sư phạm Tiếng Anh
Khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học được xây dựng và phát triển bởi Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020.
 
2. Khung chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh Trung học cơ sở theo học chế tín chỉ
Khung chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh Trung học cơ sở được xây dựng và phát triển bởi Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020.
 
3. Chương trình ngoại ngữ 2 cấp THCS và THPT môn tiếng Trung Quốc
Chương trình ngoại ngữ 2 cấp môn tiếng Trung Quốc được xây dựng và phát triển bởi Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020.
 
4. Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên THCS
Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh được xây dựng và phát triển bởi Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020.
 
5. Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho Giáo viên CĐ và ĐH không chuyên ngữ
Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh được xây dựng và phát triển bởi Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội trong khuôn khổ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020.

(Nguồn tin: dean2020.moet.gov.vn)

Gửi phản hồiIn bài viết
  • Họ và tên:(*)
  • Địa chỉ:(*)
  • Email:(*)
  • Tiêu đề:(*)
  • Nội dung:(*)
Tin tức khác