Văn bản khác

Báo cáo và Đề xuất ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ(24-03-2014)

Bản báo cáo và đề xuất ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ được xây dựng bởi nhóm Techteam, bao gồm các chuyên gia từ các trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng; ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế; ĐH Thái Nguyên,...

Bản báo cáo đã đưa ra các phân tích về thế manh, khó khăn, thời cơ và rủi ro; đồng thời đưa ra chiến lược phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam.

Tải về bản báo cáo tại đây

Tin tức khác