Giáo viên

Thông báo thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đợt thi 29/3/2014(28-03-2014)

Nội dung thi: đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 của khung Châu Âu áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Thời gian: ngày 29 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: Phân hiệu Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Thái tại Hà Nội.

VP Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 - ĐHTN

Tin tức khác