Các đối tượng khác

Xem hết

Cán bộ, giảng viên

Xem hết

Học viên, sinh viên

Xem hết

Giáo viên

Xem hết
  • Thông báo thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đợt thi 29/3/2014(28-03-2014)

    Nội dung thi: đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 của khung Châu Âu áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Thời gian: ngày 29 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: Phân hiệu Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Thái tại Hà Nội.