ĐA chuẩn hóa NLNN

 • Tổ chức thực hiện(24-03-2014)

  Đối với các trường thành viên: Thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch chiến ...
 • Giải pháp thực hiện(24-03-2014)

  Các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình giảng dạy linh hoạt, nhấn mạnh vào các tình huống giao tiếp thực tế. Cắt giảm những nội dung mang tính học thuật ngôn ngữ cao hay quá thiên về nội ...
 • Nội dung(24-03-2014)

  Tập trung phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngữ, sớm giải quyết dứt điểm việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên ngoại ngữ của Khoa Ngoại ngữ và tại các đơn vị thành viên khác.
 • Mục tiêu(24-03-2014)

  Việc chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên trong ĐHTN nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy và sinh viên theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo ...
 • Thực trạng(24-03-2014)

  Hiện nay, ĐHTN có 10 đơn vị đào tạo, gồm 7 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 2 khoa trực thuộc với tổng số 2.549 cán bộ giảng dạy. Trong đó, số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ là 1.669 người ...
 • Tính cấp thiết(24-03-2014)

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là chìa khóa để phát triển hội nhập. Kinh nghiệm của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới nổi trên thế giới cũng như trong ...