ĐA chuẩn hóa NLNN

Xem hết
 • Tổ chức thực hiện(24-03-2014)

  Đối với các trường thành viên: Thành lập Ban chỉ đạo của đơn vị do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch triển khai hàng năm và tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và ...
 • Giải pháp thực hiện(24-03-2014)
 • Nội dung(24-03-2014)
 • Mục tiêu(24-03-2014)
 • Thực trạng(24-03-2014)
 • Tính cấp thiết(24-03-2014)

ĐA NNQG 2020

Xem hết
 • Tổ chức thực hiện(24-03-2014)

  Hoàn thành việc xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa ở phổ thông theo chương trình 10 năm và chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học cho các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học và giáo dục thường xuyên. Đồng thời triển khai việc lựa chọn, sử dụng một số ...
 • Nhiệm vụ(24-03-2014)
 • Mục tiêu(24-03-2014)